Våra tjänster

Fasadsystem

Fasadsystem är helhetslösningar, både traditionellt, isolerat eller ventilerat för nybyggnation och renovering av fasader, som erbjuds av en rad leverantörer på den svenska marknaden. Beroende på underlaget kan vi ta fram den lösningen som passar dig bäst. Oavsett om du har träpanel och vill ha en putsad fasad eller fasaden behöver renoveras så finns det ett passande system. Vi jobbar för det mesta med Sto Scandinavia´s eller Weber´s putssystem. Tveka inte att fråga oss.

 

Murningsarbeten

Eftersom vi är murare utför vi så klart alla sorters murningsarbeten från grund till tak, t.ex. husgrunder med lecablock, husstommar med lättbetong, lättklinker, eller Porotherm tegelblock. Vi utför även fasadmurning, skorstenar, spisar, m.m. Ring om du undrar något.

 


Putsarbeten

Cementputs, gipsputs, kalkputs, fiberförstärkt puts, silikonhartsputs,  silikatputs, spritputs, påslagen för hand eller med maskin, skurad, spikriven, våfflad, filtad eller slammad...Det finns en hel rad olika putser med olika egenskaper som ska användas på rätt underlag. Även applicerings och bearbetningssätt är avgörande för resultatet. Därför får du som kund alltid information av oss vilka materialer vi använder och varför vi använder dem.

Skorstenar

En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttra murverket, men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. När skador uppstått finns det alternativa metoder för att återskapa en trygg och säker funktion. Vi utför kompletta skorstensrenoveringar med flexibla rostfria insatsrör eller glidgjutning där rökkanalen tätas med ett keramiskt bruk. Utgående från skorstenens utformning, typ av eldstad och kundens önskemål, väljs ett av de två alternativen som utgör en helt ny rökkanal.


 

 

 

Liksom tiderna förändras också metoderna att bygga. Kunskap om nya byggmaterial och byggtekniker är avgörande för goda resultat i ett sådant mångfaldigt område vi jobbar i. Därför är det viktigt för oss att hålla kunskapsnivån på en hög standard för att kunna bidra med innovativa lösningar och moderna arbetsmetoder.